O Nás/
Modulové Domy MODULX s.r.o.
Modulové Domy MODULX s.r.o.
project-4-parallax
h1-slide1

Korene spoločnosti ModulX s.r.o.

Korene spoločnosti MODULX v odbore modulových stavieb siahajú veľmi hlboko, nakoľko spoločnosť sa zakladá na existujúcej firme, ktorá vyše 20 rokov zaoberala výrobou modulárnych stavieb. 

Spoločnosť založili dvaja mladí a odvážní nadšenci, ktorí v tejto forme stavebníctva videli velký potenciál. Zsolt počas 20 ročnej skúseností v obore zimných záhrad a Attila so svojimi 10 rocnými skúsenosťami v stavebníctve sa odhodlali vytiahnuť spoločnosť MODULX medzi elitu na Slovenskom trhu.

Napriek krátkej existencii značky MODULX, ale vďaka predchádzajúcim skúsenostiam vedenia spoločnosti v tomto a v stavebnom segmente, ale tiež vďaka 20 ročným skúsenostiam pracovníkov je istotou úspešnej, modernej a napredujúcej firmy. 

Modulárna výstavba je vízia stavania v celej Európe, a preto veríme v jej budúcnosť. Prinášame vám dostupné bývanie, ktoré vás nezaťaží náročnou údržbou ani prevádzkovými nákladmi.
Ručíme za kvalitu, pretože máme zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí rozvíjajú svoje znalosti a skúsenosti. Inovujeme materiály, aplikujeme nové technológie, investujeme do ľudí, nakoľko štandardy sú pre nás nepostačujúce.

V ModulX s.r.o. veríme v kvalitné, spoľahlivé a moderné riešenia. Sme hrdí na naše projekty, ktoré sme doteraz realizovali, a veríme, že naša spolupráca s Vami bude úspešná a plná inovácií a kreativity.

ModulX

Moderné technológie, odborný personál, rokmi overené procesy – to všetko je zárukou spoľahlivosti a rýchlosti realizácie našich stavieb. V snahe o udržanie svojej konkurencieschopnosti na európskom trhu využí­va spoločnosť ModulX s.r.o. viaceré nástroje na zlepšenie a zefektí­vnenie vnútorných procesov spoločnosti. Jedným z nich je aj implementovanie certifikátu kvality podľa EN ISO 9001:2015,  ktoré vyžaduje schopnosť preukazovať neustále zlepšovanie.

2023 Vízia MODULX
Víziou spoločnosti je byť modernou, stabilnou, ekologickou, prosperujúcou a rozvíjajúcou sa firmou, dôveryhodným a spoľahlivým zamestnávateľom v regióne.
2023 Misia MODULX
Budujeme v očiach zákazníkov pozíciu modulárnej stavby ako dôveryhodný, bezpečný, kvalitný a plnohodnotný variant k murovanému domu. Prostredníctvom našich kvalifikovaných zamestnancov určujeme vývoj a smerovanie v odvetví modulových stavieb.
Modulové Domy MODULX s.r.o.
Modulové Domy MODULX s.r.o.
Modulové Domy MODULX s.r.o.
Modulové Domy MODULX s.r.o.

Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti ModulX sa zaväzujú dodržiavať etické, profesijné a morálne normy, ktoré sú v našej kultúre nutné na vytváranie a prehlbovanie dobrých medziľudských vzťahov. Ich správanie musí byť navyše, okrem hore uvedeného, v súlade s ustanoveniami o dobrých mravoch právnych poriadkov všetkých štátov, na ktorých území budú dodávané stavby Modulx.

Attila Horváth
Founder & CEO of ModulX
Prev
Next
Drag
Map