Modulový dom MODULX – T/

Modulový dom MODULX – T

Najväčšou výhodou je predovšetkým mobilita, variabilita, cenová dostupnosť, kvalitné moderné prevedenie a celková rýchlosť výstavby

MODULX - T

T MODULX

Technické parametre

Informácie: MODULX - T
Svetlá výška: 255 cm
Rozmery: 900x400x310cm 2ks
Modulové Domy MODULX s.r.o.
Podorys

Predmetom dodávky a jej súčasťou je:
– Vlastná dodávka v prevedení podľa požiadaviek objednávateľa
– Montáž modulov do celku tvoriacich plne funkčný modulový objekt
– Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
– Atesty použitých materiálov
– Vyhlásenie o zhode
– Potvrdenie o kvalite výrobku a záruke / Záručná doba 24 mesiacov odo dňa odovzdania stavby.

Predmetom dodávky nie je:

– Vonkajšie napojenie inžinierskych sietí / odpad , voda , elektro / – Dodávka projektu elektro
– Dodávka protipožiarneho projektu
– Uzemnenie objektu
– Príprava základov pre osadenie stavby
– Doprava na miesto určenia
– Nakládka vozidiel
– Vykládka na mieste a prace žeriavom spojené s montážou objektu.

● Zvarovaná rámová konštrukcia z uzavretých oceľových pro^lov o hrúbke steny 3 mm.
● Zváranie a jeho kontrola je realizovaná a certi^kovaná podľa ISO 9001:2000 podľa STN EN ISO 3834-2.
● Všetky kovové časti sú povrchovo upravené antikoróznou zinko-fosfátovou základnou farbou v dvoch náteroch
● Pre konečnú povrchovú úpravu viditeľných kovových častí je použitá alkydová náterová hmota.

– Parozábranná fólia Guttafol ALU
– Pozinkovaný plech tvarovaný T8
– Izolácia EPX 70 (80mm) gra^t
– Drevoštiepková doska OSB3 15mm
– Fermacell 15mm
– Podlahové vykurenie WARMUP s dotykovým termostatom
– Soklová lišta + príslušenstvo
– Nivelačná hmota
– Keramická dlažba alebo plávajúca podlaha v hodnote 20€/ m2

– Stropný profill UD
– Stropný profill CD
– Parozábranová fólia Guttafol ALU
– Sádrokartonová doska Knauf Diamant X 12,5mm
– Sádrovanie a základné malovanie bielou farbou
– Drevoštiepková doska OSB3 15mm

– Drevená výdreva C24 120×45
– Drevoštiepková doska OSB3 15mm
– Oplechovanie atyky AL antrcit 0,8mm
– Fatrafol 810V 1,5mm
– Geotextília 300g/m2
– Izolácia Isover – Unirol pro^ 120mm
– Zvody, žlaby KJG

– Izolácia Slovizol 100mm + omietka 2mm
– OSB / Fermacel 15mm
– Paropriepustná fólia Jutadach 135
– Izolácia – minerálna vlna Isover – Unirol pro^ – hrúbka 120mm
– Drevená výdreva C24 120×45
– Parozábranná fólia Guttafol ALU
– Sádrokartonová doska Knauf Diamant X 12,5mm
– Sádrovanie a základné malovanie na bielo

– Sádrokartonová doska Knauf Diamant X 12,5mm
– Sádrovanie a základné malovanie na bielo
– Drevená výdreva C24 90×45
– Izolácia – minerálna vlna Isover – Unirol pro^ – hrúbka 100mm

– Inštalácia odpadových potrubí
– Inštalácia vodovodných potrubí
– Akrilátová vaňa /podla výberu/ v hodnote 350€ bez dph 1ks
– EOV 180L /podla výberu/ v hodnote 350€ bez dph 1ks
– Predprípr. vodoinštalácie na kuchyňskú linku 1ks
– Sprchovaci kút /podla výberu/ v hodnote 550€ bez dph 1ks

 

– vchodové dvere 1500 mm x 2300 mm 1ks
– balkonove dvere otváravo-sklopné 2000 mm x 2300 mm 2ks
– okno sklopné  1200 mm x 600 mm 1ks
– balkonove dvere otváravo-sklopné 900 mm x 2300 mm 2ks

 

Interiérové dvere 90cm 2ks

Elektroinštalačný rozvod je vedený vodičmi CYKY .Všetky rozvody sú vedené v stenách .Rozvodnica je osadená pr.dovým chráničom zásuvkové rozvody a spotrebiče sú istené 16 A ističmi svetelné okruhy 10 A ističmi. Pre slaboprúdové rozvody je vyhotovená príprava v chráničkách a po konzultácii s dodávateľmi sú do nich nainštalované káblové rozvody.

Cena dodávky vo vyššie uvedenom prevedení je: 68.720,- €
Dodávka sa rozumie bez DPH 20%.

Cenu dopravy a prácu žeriavom pri montáži je potrebné dohodnúť samostatne.

Architektúra