Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov Prevádzkovateľ osobných údajov: Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť ModulX s.r.o., so sídlom 931 01 Šamorín, Bratislavská 69/92, IČO: 55290078 (ďalej len „Prevádzkovateľ “). Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v…
Read more